O knihovně

Obecní knihovnu najdete v prostorách komunitního centra, budova č.p. 82. Zřizovatelem je obec Kostelní Lhota. Knihovně bylo Ministerstvem kultury v roce 2021 přiděleno evidenční číslo: 6649/2021. Knihovna je plně automatizovaná v systému Tritius. V současné době je k dispozici téměř 300 titulů ve vlastnictví knihovny a přes 500 titulů zapůjčených z výměnného fondu MěK Kutná Hora.
Další knihy doplňujeme!

Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb a slouží všem občanům napříč věkovým spektrem jako místo k setkávání a trávení volného času. Naše knihovna je přirozené společenské centrum setkávání a výměny informací.


Fotogalerie knihovny


Fotografie ze slavnostního zahájení 2. 10. 2021