Komunitní centrum

V rámci nového komunitního centra jsou poskytovány služby a aktivity, které vedou ke zlepšení komunitních a společenských činností a vyšší podpoře sociálního začlenění. Pro cílové skupiny jsou v komunitním centru k dispozici i volnočasové aktivity a možnost využití spolkových aktivit.

Možnosti využití:

  1. Zajištění stálého zázemí pro poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (dluhové poradenství)
  2. Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času vymezených cílových skupin, setkávání cílových skupin
  3. Zajištění stálých prostor pro místní spolkovou činnost
  4. Zajištění možnosti vzdělávání, kurzů a školení pro cílové skupiny s cílem získání mj. kompetencí pro řešení běžných životních situací a problémů

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Nedílnou součástí komunitního centra je i nově vybudovaná knihovna, která čítá aktuálně přes 1 200 titulů.
Možnost pronájmu prostor komunitního centra

Nabízíme krátkodobý pronájem a zapůjčení prostor komunitního centra např. k pořádání školení, seminářů, týmových akcí, společenských, rodinných i firemních akcí. Možnosti vnitřního uspořádání jsou variabilní. Součástí sálu je dětský koutek, oplocená zahrada, bezbariérové toalety i kuchyňka. Kapacita 60 osob.

Zapůjčení Komunitního centra si můžete rezervovat v Rezervačním kalendáři. Rezervaci provádějte s předstihem. Pokud se vaše rezervace v kalendáři neobjeví do 3 dnů, kontaktujte nás na telefonu: +420 605 819 942.

Rezervační kalendář komunitního centra

Fotogalerie komunitního centra


Hlavní stránka